Vores tunneller og hækthrustersatser er af en meget høj kvalitet med lang levetid. Tunnellerne leveres i tilpasset godstykkelse for hver model.

For at tilgodese vores høje krav til kvalitet, produceres tunneller og hækthrustere på vores egen plastfabrik, Bjesta Plast AB, i Sverige. Således har vi fuld kontrol over hele produktionsprocessen.