GRP Adapter for V-skrog

GRP Adapter for V-skrog
benyttes sammen med 50152

GRP Adapter for installation på V-bund skrog. Bruges sammen med gummiadapteret, art nr: 50152.